Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dit betekent dat er een hoop zaken geregeld moeten worden tijdens een emotionele periode. Bij Scheiden met Floris kan je terecht voor alle praktische hulp tijdens het scheidingsproces. Samen zoeken we naar de beste afspraken waar beide partijen een goed gevoel bij hebben. Daarnaast adviseer ik jullie ook over allerlei andere onderwerpen waar je mee te maken krijgt tijdens een scheiding, zoals het ouderschapsplan, financiën, verzekeringen, pensioen en wonen.

Scheidingsbemiddeling

Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dit betekent dat er een hoop zaken geregeld moeten worden tijdens een emotionele periode. Bij Scheiden met Floris kan je terecht voor alle praktische hulp tijdens het scheidingsproces. Samen zoeken we naar de beste afspraken waar beide partijen een goed gevoel bij hebben. Daarnaast adviseer ik jullie ook over allerlei andere onderwerpen waar je mee te maken krijgt tijdens een scheiding, zoals het ouderschapsplan, financiën, verzekeringen, pensioen en wonen.

 

De scheidingsbemiddeling begint altijd met een kostenloze persoonlijke kennismaking. We bespreken wat jullie belangrijk vinden en welke obstakels er zijn. Na het gesprek vertel ik graag op welke manier ik jullie kan ondersteunen. Het is belangrijk dat er tijdens het proces van echtscheidingsbemiddeling ook ruimte is voor het uiten van emoties. Als ervaren mediator luister ik naar jullie persoonlijke verhaal. Ook de lastige onderwerpen komen op tafel, waarbij ik jullie als neutrale partij adviseer over de mogelijkheden en oplossingen.

Denken in mogelijkheden

In mijn aanpak denk ik niet in problemen, maar in mogelijkheden. Samen zoeken we naar een passende oplossing, want die is er altijd, maar ligt misschien niet voor de hand. Ik bied jullie een luisterend oor en help jullie ook naar elkaar te luisteren. Met mijn deskundige begeleiding komen we uiteindelijk tot heldere afspraken. Een toekomstgerichte basis waar jullie mee verder kunnen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Alle onderwerpen gaan we verder bespreken tijdens 4 à 5 vervolggesprekken. Daarbij komen ook alle praktische zaken aan bod. We zorgen er samen voor dat er afspraken gemaakt worden die duidelijk zijn en toekomstbestendig. Zijn er kinderen betrokken bij de scheiding? Dan is het belangrijk dat het ouderschapsplan snel besproken wordt. Een scheiding heeft ook een grote psychologische impact op kinderen. Mediation helpt bij het maken van afspraken over de toekomst van de kinderen. Ik ondersteun jullie tijdens deze lastige gesprekken en bij het maken van keuzes. Zodra het convenant en ouderschapsplan zijn getekend, wordt het verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Op deze pagina lees je meer over alle stappen tijdens het proces.

 

Scheidingsbemiddeling bij een MfN Registermediatior betekent dat je zaken doet met een gekwalificeerde mediator die voldoet aan veel kwaliteitseisen. Lees hier meer over het MfN Register.

Maak vrijblijvend een afspraak

Wij zijn op een professionele wijze geholpen bij de scheiding, waarbij alles ter sprake is gekomen en goed is uitgelegd. Voor beide partijen is gekeken om het beste eruit te halen en vanwege de expertise en onafhankelijkheid van een mediator is dit bij ons goed gelukt. Nu kunnen we allebei verder om onze eigen toekomst op te bouwen.

Ouderschapsplan

Voor kinderen is een scheiding ook een heftige gebeurtenis. Er verandert veel voor hen tijdens deze periode. Daarom is het belangrijk (en zelfs verplicht) om afspraken duidelijk vast te leggen in een ouderschapsplan. Bedenk alvast op welke manier jullie de kinderen bij het opstellen van het plan kunnen betrekken.

 

Soms blijkt het voor kinderen fijn te zijn om met een buitenstaander te praten over de scheiding. In dat geval kan ik jullie in contact brengen met een betrouwbare kindertherapeut.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap betekent dat beide ouders na de scheiding samen voor de kinderen blijven zorgen. Hierbij worden de kosten, zorg en opvoedingstaken gelijk verdeeld. De kinderen wonen beurtelings bij een van de ouders. Op welke manier dit geregeld wordt, staat niet vast. Maak hier samen afspraken over die haalbaar zijn voor beide ouders en duidelijk zijn voor de kinderen. Zo kan het wenselijk zijn om de weken om en om te verdelen, maar ook een verdeling van vaste dagen in de week komt regelmatig voor. Om co-ouderschap mogelijk te maken, is het belangrijk dat jullie op goede voet staan met elkaar. Omdat de zorg en kosten gelijk verdeeld worden, hoeft er bij co-ouderschap geen alimentatie te worden betaald. Het is wel verstandig om afspraken te maken over de overige kosten, zoals die voor sport, kleding en bijvoorbeeld cadeaus.

Bij co-ouderschap is er geen alimentatieverplichting van de ene naar de andere ouder. Wel zal er ter ondersteuning op basis van de tremanormen (NIBUD) ook altijd een draagkrachtberekening gemaakt worden. Hierbij worden eventuele verschillen in draagkracht vastgesteld zodat een eerlijke en evenwichtige bijdrage aan de kinderkosten in gezamenlijk overleg vastgesteld kan worden.

Het grootste voordeel van co-ouderschap is dat beide ouders in gelijke mate betrokken zijn bij het dagelijks leven van hun kinderen. Zij hoeven bovendien geen keuze te maken tussen hun ouders, waardoor ze niet in een loyaliteitsconflict terecht komen.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Jullie mogen zelf beslissen over welke onderwerpen er afspraken worden vastgelegd. Volgens de wet moeten er wel een aantal zaken verplicht in naar voren komen:

Op welke manier gaan jullie in de toekomst de kinderen opvoeden, voor ze zorgen en hoe wordt de omgang geregeld?

Hoe is de verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (alimentatie)?

Hoe blijven jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze?
 

Om onduidelijkheden te voorkomen, is het verstandig om ook over andere onderwerpen afspraken te maken. Denk hierbij aan:

De thuissituatie: dagelijkse zorg, eten en drinken, huisregels, opvang en halen en brengen;

Bereikbaarheid: op welke manier communiceren jullie met elkaar over de kinderen en hoe bereiken jullie elkaar in noodgevallen?;

Vrije tijd: waar gaan de kinderen sporten en welke andere buitenschoolse activiteiten ondernemen ze?;

Financiën: dagelijkse kosten, alimentatie, sporten, kleding, zakgeld, ziektekosten en onvoorziene kosten;

Feestdagen: bij wie zijn de kinderen tijdens feestdagen en verjaardagen?;

Testament: moet het eventuele testament aangepast worden?;

Afspraken: wat spreken jullie af over toekomstige veranderingen?;

Evaluatiemomenten: plan alvast evaluatiemomenten in.

Maak vrijblijvend een afspraak

In deze moeilijke tijd heeft Floris ervoor gezorgd dat ik en mijn (ex) vrouw zonder al teveel problemen de juiste afspraken hebben gemaakt. Zowel op financieel gebied als alles wat met onze dochter te maken heeft. Hij is eerlijk en denkt aan beide partijen. Zeker aan te bevelen!

Financiële afwikkeling

Er zijn allerlei financiële zaken die afgewikkeld moeten worden bij een scheiding. Naast een verdeling van het vermogen en/of schulden, moet er ook gekeken worden naar hypotheken, pensioenen, toeslagen en verzekeringen. In het verleden heb ik gewerkt als manager bij een bank en verzekeraar. Met deze kennis kan ik jullie goed adviseren en eventueel doorverwijzen. We stellen samen een financieel plan op zodat er zicht komt op de huidige en toekomstige financiële situatie.

Ik heb onze samenwerking met Floris als prettig ervaren, altijd vriendelijk, rustig en duidelijk in zijn uitleg. Alle zaken werden voor beide kanten goed toegelicht, zodat we altijd met een goed gevoel vertrokken na een afspraak.

Wonen

Jullie huren of bezitten samen een huis. Nu jullie uit elkaar gaan, moet besloten worden wat met deze woning gaat gebeuren. In dit huis voel je je thuis, je hebt er veel herinneringen aan en in ieder geval een van jullie moet een andere woning zoeken. Behoorlijk ingrijpende veranderingen. Het is voor jullie beiden prettig als hierover snel duidelijkheid komt. Dat geeft rust in een toch al hectische en emotionele periode. Samen gaan we bekijken wat de beste oplossing is.

Voordelen van mediation

Jullie beslissen zelf wat er met de woning gebeurt en maken afspraken op basis van jullie eigen wensen. De rechter hoeft in dit geval geen beslissing op te leggen;

Met mijn hulp lukt het in de meeste gevallen toch om snel afspraken te maken, ook over wat er met de woning moet gebeuren;

Samen kijken we naar de obstakels, ik zoek naar oplossingen die er voor jullie zijn;

Zorgen voor rust en duidelijkheid. Er komt veel kijken bij een scheiding en de afhandeling. Ik zorg ervoor dat jullie zo snel mogelijk rust vinden en duidelijkheid krijgen over de woonsituatie.

Uitkopen of verkopen bij scheiding?

Uitkopen


Wil een van jullie in het huis blijven wonen en is dit financieel haalbaar? Dan is de kans groot dat de andere partner uitgekocht moet worden. De vertrekkende partner heeft recht op de helft van de overwaarde van de woning. De hoogte hiervan is afhankelijk van de taxatiewaarde en de hypotheek. Is de taxatiewaarde hoger dan het hypotheekbedrag, dan is er overwaarde. De ex-partner die in het huis blijft wonen, moet de helft van de overwaarde uitbetalen aan de vertrekkende partij. Is de taxatiewaarde lager dan het hypotheekbedrag? Dan is er een onderwaarde en moet de vertrekkende partner de helft hiervan uitbetalen aan degene die in het huis blijft wonen. Er komt veel kijken bij het uitkopen van de ex-partner en het aangaan en afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ook tijdens dit proces begeleid en adviseer ik jullie.

 

Verkopen

 

Als jullie ervoor kiezen het huis te verkopen, dan moet de hypotheek afgelost worden. Heeft het huis overwaarde bij verkoop? Dan krijgen jullie te maken met de bijleenregeling. Dit houdt in dat de vrijgekomen overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop gebruikt moet worden voor de aankoop van een andere woning. Gebeurt dat niet? Dan ontvang je geen hypotheekrenteaftrek over dit bedrag. Bij verkoop kunnen jullie ook geconfronteerd worden met een onderwaarde. De woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld. In dat geval moet de restschuld onder beide ex-partners worden verdeeld. Ik breng jullie graag in contact met een makelaar die de woning kan taxeren en/of verkopen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Werkwijze & kosten

Scheidingsbemiddeling begint altijd met een kennismakingsgesprek. De komende periode moeten er veel belangrijke en ingrijpende beslissingen worden genomen. Dat geeft onrust en is een emotioneel proces voor jullie. Daarom is het belangrijk om vertrouwen te hebben in een mediator die jullie op een professionele manier kan begeleiden de komende periode. Maar ook kan zorgen voor het geven van overzicht en rust. Tijdens het kennismakingsgesprek wil ik jullie leren kennen, maar ik wil ook dat jullie mij leren kennen. Ik vind het belangrijk dat we beiden met een goed gevoel starten aan onze samenwerking. Het kennismakingsgesprek is gratis en vindt plaats bij mij op kantoor in Purmerend.

Scheidingsbemiddeling

Na ons kennismakingsgesprek volgen nog 4 à 5 afspraken. Tijdens deze gesprekken passeren alle onderwerpen de revue zodat uiteindelijk het echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan ingediend kan worden. Gemiddeld ronden we mijn mediation na 5 tot 6 weken af. Zodra alle afspraken rond zijn en op papier staan, stellen we het definitieve convenant op. Dit convenant moet dan nog door een advocaat bij de rechtbank ingediend worden. Dit regel ik voor jullie. Naast jullie mediator, ben ik er ook om te helpen met alle praktische zaken. Samen kijken we naar het ouderschapsplan, de financiële afwikkeling en woonsituatie.

Mediation in de regio

Als scheidingsbemiddelaar sta ik tot jullie dienst voor begeleiding en mediation in de regio's Purmerend, Zaanstreek en Groot-Waterland. Ook ben ik beschikbaar voor hulp in de omgeving van Amsterdam, Alkmaar, Edam, Hoorn en Marken. Afspraken in overleg bij mij op kantoor in Volendam of indien gewenst bij uw thuis, met een maximale reistijd in overweging. Neem gerust contact met mij op voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Kosten van scheidingsbemiddeling

De kosten van jullie traject is afhankelijk van de bemiddeling die nodig is. Zijn er kinderen waarvoor een ouderschapsplan opgesteld moet worden? Welke zaken rondom de huwelijkse voorwaarden en onderneming moeten geregeld worden? Na het kennismakingsgesprek maak ik graag een passende aanbieding voor jullie. Ik werk met vaste prijzen voor het gehele traject. Dat geeft jullie duidelijkheid over de kosten die in totaal gemaakt worden. Daarbij reken ik ook al de kosten door die gemaakt moeten worden bij de rechtbank voor het indienen van het verzoekschrift en de griffierechten.

Vergoeding van de kosten voor mediation

Als jullie beneden een bepaalde inkomensgrens vallen, komen jullie in aanmerking voor gesubsidieerde mediation via de Raad voor Rechtsbijstand. Ik kan voor jullie een aanvraag indienen hiervoor. Wil je weten of je in aanmerking komt? Check dan op deze website alvast of jullie aan de voorwaarden voldoen.

 

Ook sommige rechtsbijstandverzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor mediation. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt geen rechtshulp bij echtscheiding, maar geeft vaak wel een vergoeding voor mediation. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Controleer dan in de polisvoorwaarden of mediation (deels) vergoed wordt door de verzekeraar. 

 

Wil je meer weten over mijn werkwijze en de kosten? Neem dan contact met mij op.

Één loket voor alle diensten

Door mijn jarenlange ervaring en samenwerking met verschillende dienstverleners, hebben jullie maar één loket nodig. Mocht het nodig zijn om externe adviseurs in te schakelen, dan verwijs ik jullie door naar betrouwbare partners in mijn netwerk. Dit voorkomt dat jullie zelf moeten zoeken naar een geschikte dienstverlener. Ik werk samen met:

 

Kindertherapeuten;

Psychotherapeuten en Relatietherapeuten;

Financiële dienstverleners;

Notarissen;

Budgetplanners;

Makelaars;

Accountants.