Het verzwijgen van bezittingen bij een scheiding

Wanneer jullie besluiten om elkaar te gaan kan het zo zijn dat het wederzijdse geloof en vertrouwen in elkaar een behoorlijke deuk krijgt.

Het is daarom bij de afwikkeling van een scheiding erg belangrijk dat alle bezittingen en schulden helder en duidelijk in kaart gebracht worden.

Doe je dat echter niet of niet zorgvuldig dan kan dit later wellicht voor grote problemen zorgen.

Vanzelfsprekend kan ik in mijn praktijk als (familie) mediator en onafhankelijke partij de scheidende partijen hierbij mijn hulp en ondersteuning bieden.

Door alles goed te inventariseren en door te vragen kan alles helder en duidelijk in beeld worden gebracht.

In sommige gevallen worden jullie bij de scheiding beïnvloed door anderen.

Vaak gaat dit met goed bedoelde adviezen en voorbeelden van problemen bij andere scheidende stellen.

Bij deze scheidende stellen is het bij de verdeling van de boedel misgegaan en achteraf herstellen is lastiger.

De betrokkenheid van anderen is misschien wel goed bedoeld maar pas hier toch echt voor op.

Gevolgen van het verzwijgen van bezittingen
Bij het verzwijgen van bezittingen bij een scheiding kan dat grote gevolgen hebben.

Bijvoorbeeld indien de ander kan bewijzen dat er boedelbestanddelen voor de ander bewust zijn achtergehouden.

Bij de opsomming van de bezittingen en schulden moet dan blijken dat dit achteraf toch niet helemaal volledig is geweest.

Dit kan dan aangemerkt worden als opzettelijk verzwijgen, zoekmaken of verborgen gehouden boedel.

Een nadere omschrijving hiervan is opgenomen in artikel 3:194 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01

Het is daarom altijd verstandig en raadzaam dat jullie bij een scheiding alles netjes en zorgvuldig vast (laten) leggen.