Alimentatie index percentage 2019 bekend

Indexatie alimentatiebedragen
Alimentatiebedragen worden ieder jaar geïndexeerd op grond van artikel 402-a uit het Burgerlijk Wetboek. Voor 2019 zijn de nieuwste indexpercentages nu bekend.

Het indexpercentage wordt door De Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld. Dit percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat jaarlijks rond half november. Het indexering percentage alimentatie 2019 is vastgesteld op 2 procent. 

Berekenen nieuw bedrag
Op de website van het LBIO staat een handige rekentool. Na het invullen van een aantal gegevens (jaartal van de beschikking en het door de rechter vastgestelde bedrag) wordt het nieuwe alimentatiebedrag berekend.