Wijziging alimentatie (door het corona virus)

Indien er omstandigheden wijzigen kunnen gemaakte en vastgelegde afspraken over alimentatie aangepast worden. Hierbij een uitleg wanneer dit kan en op welke wijze dit zou kunnen plaatsvinden.

Voorbeelden aanleiding tot wijziging alimentatie
Allereerst enkele voorbeelden waarom de alimentatie gewijzigd en aangepast zou kunnen worden:

Wijziging van inkomen door bijvoorbeeld:

 • een nieuwe baan of een promotie (wijziging inkomen)
  • arbeidsongeschiktheid
  • werkeloosheid
  • een andere zelf niet beïnvloedbare oorzaak
 • Het samenwonen met een nieuwe partner
 • Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

Wijziging alimentatie (door het corona virus)

De gevolgen door het Corona virus  met betrekking tot werk en inkomen kunnen de oorzaak zijn van meer situaties waarbij er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dit geldt zowel voor alimentatieplichtige ondernemers maar ook voor  medewerkers in de getroffen sectoren en branches.

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijs ik naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus

Door deze gewijzigde omstandigheden kan het zijn dat de draagkracht ruimte om alimentatie te kunnen betalen voor de alimentatieplichtige (al dan niet tijdelijk) lager is. Ook voor de alimentatiegerechtigde kan dit gevolgen hebben voor de wederzijdse draagkracht (verhouding). Dit onderwerp kan lastig en ook gevoelig zijn om bespreekbaar te maken. Toch heeft het altijd de voorkeur dat de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde met elkaar in hierover gesprek gaan met als doel om samen tot nieuwe afspraken te komen.

Nieuwe draagkrachtberekening
Het is geen alledaagse materie dus is het vanzelfsprekend mogelijk om hierbij deskundige hulp in te schakelen. Scheiden met Floris biedt hiervoor de oplossing. Op basis van de gewijzigde omstandigheden kunnen we hierover in gesprek gaan. Vervolgens kan Scheiden met Floris op basis van deze nieuwe en gewijzigde omstandigheden een nieuwe draagkrachtberekening maken.

Deze draagkrachtberekening kan cliënten helpen omdat zij met deze nieuwe informatie in gezamenlijk overleg tot nieuwe en onderbouwde afspraken kunnen komen. De gewijzigde omstandigheden en afspraken kunnen daarmee helder en duidelijk schriftelijk vastgelegd worden.

Tips
Het is altijd raadzaam bij nieuwe afspraken vast te leggen:

 • wanneer de gewijzigde afspraken ingaan
 • hoe om te gaan met eventuele toekomstige wijzigingen

Conclusie
Het is raadzaam om nieuwe afspraken over de wijziging alimentatie te maken en die helder en duidelijk vast te leggen.

Indien partijen samen toch niet tot overeenstemming kunnen kan dit alsnog resulteren in een (langdurige en ongewenste) juridische procedure.