Scheiden en Belasting

Als je gaat scheiden, uit elkaar gaat en je de relatie gaat beëindigen dan heeft dat wellicht gevolgen voor de belastingaangifte en op de wijze en status hoe de belastingdienst tegen jullie ‘aankijkt’.

Fiscaal partnerschap
Als jullie getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn dan is je echtgenoot, echtgenote of partner daarnaast ook je fiscale partner. Dit heeft het voordeel dat jullie bepaalde inkomsten, vermogen en aftrekposten onderling mogen verdelen. Zolang deze situatie niet wijzigt zijn en blijven jullie fiscaal partners. Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/fiscaal_partnerschap

Einde fiscaal partnerschap
Indien jullie aan de volgende twee voorwaarden voldoen zijn jullie geen fiscaal partners meer:

Jullie hebben bij de rechter een verzoekschrift ingediend om jullie huwelijk of het geregistreerd partnerschap te laten ontbinden, en
Jullie staan niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente

Samenwoners en fiscaal partnerschap
Als jullie samenwoonden en ook elkaars fiscaal partners waren zijn jullie geen fiscaal partners meer vanaf het moment dat jullie beiden niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.Belastingjaar

Uit elkaar gaan zal zelden gebeuren op 31 december van een kalenderjaar. Het is mogelijk als je een gedeelte van een jaar nog getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of samenwoonde om ervoor de kiezen om dat belastingjaar nog fiscaal partners te zijn.

Bij beëindiging van het fiscaal partnerschap zal de belastingaangifte individueel per persoon ingevuld worden. Dat gaat dan alleen om het eigen inkomen, vermogen en overige aftrekposten.

Verdeling van bezittingen
Jullie mogen zelf bepalen op welke wijze jullie gemeenschappelijke bezittingen, schulden en pensioenen verdelen. De belastingdienst kijkt ook mee en kan zelfs een belastingaanslag opleggen.

Het uitgangspunt bij de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, schulden en pensioenen is altijd 50/50. Bij pensioenen geldt alleen de 50/50 verdeling over het opgebouwde pensioen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd. Huwelijken of geregistreerd partnerschap aangegaan na 01-01-2018 zijn niet meer automatisch in gemeenschap van goederen.

Onder- en overbedeling
Het is altijd mogelijk om in onderling overleg af te wijken. Er kan dan een onder- of overbedeling ontstaan. Een ongelijke verdeling moet je opgeven aan de belastingdienst. Die zit het bedrag aan overbedeling als een schenking. Boven een bepaalde grens ga je schenkingsbelasting betalen. Deze grens is voor het belastingjaar 2021 vastgesteld op € 3.244. Over het meerdere is er schenkingsbelasting verschuldigd.

Alimentatie en belasting
Over de te ontvangen kinderalimentatie is er geen belasting verschuldigd.  De te betalen kinderalimentatie levert daarnaast ook geen fiscaal voordeel op.

Het ontvangen en/of betalen van partneralimentatie heeft daarentegen wel fiscale consequenties. Degene die de partneralimentatie betaald kan dit opgeven als persoonsgebonden aftrek. Daarentegen moet degene die de partneralimentatie ontvangt belasting betalen. Daarnaast betaald de partneralimentatie ontvanger ook een bijdrage zorgverzekeringswet. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen.

Scheiden en Belasting
Vanzelfsprekend is Scheiden met Floris goed op de hoogte van de fiscale consequenties bij de beëindiging van jullie relatie en de ontbinding van het huwelijk en/of geregistreerd partnerschap.

 

Als jullie getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn dan is je echtgenoot, echtgenote of partner daarnaast ook je fiscale partner. Dit heeft het voordeel dat jullie bepaalde inkomsten, vermogen en aftrekposten onderling mogen verdelen. Zolang deze situatie niet wijzigt zijn en blijven jullie fiscaal partners. Zie ook: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/relatie/fiscaal_partnerschap/fiscaal_partnerschap

Einde fiscaal partnerschap
Indien jullie aan de volgende twee voorwaarden voldoen zijn jullie geen fiscaal partners meer:

Jullie hebben bij de rechter een verzoekschrift ingediend om jullie huwelijk of het geregistreerd partnerschap te laten ontbinden, en
Jullie staan niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente

Samenwoners en fiscaal partnerschap
Als jullie samenwoonden en ook elkaars fiscaal partners waren zijn jullie geen fiscaal partners meer vanaf het moment dat jullie beiden niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.Belastingjaar

Uit elkaar gaan zal zelden gebeuren op 31 december van een kalenderjaar. Het is mogelijk als je een gedeelte van een jaar nog getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of samenwoonde om ervoor de kiezen om dat belastingjaar nog fiscaal partners te zijn.

Bij beëindiging van het fiscaal partnerschap zal de belastingaangifte individueel per persoon ingevuld worden. Dat gaat dan alleen om het eigen inkomen, vermogen en overige aftrekposten.

Verdeling van bezittingen
Jullie mogen zelf bepalen op welke wijze jullie gemeenschappelijke bezittingen, schulden en pensioenen verdelen. De belastingdienst kijkt ook mee en kan zelfs een belastingaanslag opleggen.

Het uitgangspunt bij de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, schulden en pensioenen is altijd 50/50. Bij pensioenen geldt alleen de 50/50 verdeling over het opgebouwde pensioen gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen hierover andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd. Huwelijken of geregistreerd partnerschap aangegaan na 01-01-2018 zijn niet meer automatisch in gemeenschap van goederen.

Onder- en overbedeling
Het is altijd mogelijk om in onderling overleg af te wijken. Er kan dan een onder- of overbedeling ontstaan. Een ongelijke verdeling moet je opgeven aan de belastingdienst. Die zit het bedrag aan overbedeling als een schenking. Boven een bepaalde grens ga je schenkingsbelasting betalen. Deze grens is voor het belastingjaar 2021 vastgesteld op € 3.244. Over het meerdere is er schenkingsbelasting verschuldigd.

Alimentatie en belasting
Over de te ontvangen kinderalimentatie is er geen belasting verschuldigd.  De te betalen kinderalimentatie levert daarnaast ook geen fiscaal voordeel op.

Het ontvangen en/of betalen van partneralimentatie heeft daarentegen wel fiscale consequenties. Degene die de partneralimentatie betaald kan dit opgeven als persoonsgebonden aftrek. Daarentegen moet degene die de partneralimentatie ontvangt belasting betalen. Daarnaast betaald de partneralimentatie ontvanger ook een bijdrage zorgverzekeringswet. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het inkomen.

Scheiden en Belasting
Vanzelfsprekend is Scheiden met Floris goed op de hoogte van de fiscale consequenties bij de beëindiging van jullie relatie en de ontbinding van het huwelijk en/of geregistreerd partnerschap.