Index alimentatie 2020 bekendgemaakt

De alimentatiebedragen worden ieder jaar geïndexeerd op grond van artikel 402-a uit het Burgerlijk Wetboek. Voor 2020 zijn de nieuwste indexpercentages nu bekendgemaakt.

Het indexpercentage wordt door De Minister voor Rechtsbescherming vastgesteld. Dit percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en later ook in de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat jaarlijks rond half november maar de index alimentatie 2020 is nu al bekend gemaakt en ook gepubliceerd in de Staatscourant .

Het indexering percentage alimentatie voor het jaar 2020 is vastgesteld op 2,5 %. 

Berekenen van het nieuwe bedrag

Het is via een handige rekentool te berekenen wat het nieuwe bedrag zal gaan worden.

Op de website van het LBIO staat hiervoor een eenvoudige en handige rekentool. Na het invullen van een aantal gegevens (jaartal van de beschikking en het door de rechter vastgestelde bedrag) wordt het nieuwe alimentatiebedrag berekend.